Obszarem naszej działalności jest teren całej Polski a przede wszystkim rejon Polski południowej, gdzie od początku istnienia firmy zyskujemy dobre opinie Inwestorów z sektora publicznego jak i prywatnego co sprzyja pozyskiwaniu nowych kontraktów.

ROBOTY DROGOWE I ZIEMNE
• wykonawstwo zmechanizowanych robót ziemnych dla budowy obiektów budownictwa kubaturowego, liniowych prac drogowych i melioracyjnych oraz makroniwelacji terenów pod zagospodarowanie turystyczne, leśne i sportowe,
• wykonanie rekultywacji terenów wyrobisk, pożarzysk, budowy zbiorników wodnych dla małej retencji i celów p. poż.,
• budowa, modernizacja dróg i obiektów zagospodarowania komunikacyjnego (zatoki, parkingi, przepusty),
• remonty i budowa konstrukcji nawierzchni dróg i ulic oraz miejsc parkingowych,Pracownicy firmy TELNOW posiadają wysokie kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia co pozwala profesjonalnie wykonywać roboty w budownictwie.
Copyright © 2013 TELNOW | All rights reserved.
web by. INTERMEDIA iem.pl | stat: 0
O firmie | Oferta | Roboty inżynieryjne | Roboty drogowe | Realizacje | Kontakt | Polityka priv/cookies